Monthly Archives: January 2011

Menyibukkan Diri dengan Zikir

Standard

Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling di muka bumi mencari orang-orang yang sedang berzikir. Apabila mereka telah menemukan sekelompok kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka menyeru kepada kawan-kawannya “Kemarilah kepada yang kalian cari” Lalu para malaikat itu menyelimuti mereka dengan sayapnya hingga ke langit dunia. Kemudian para malaikat ditanya oleh Allah “Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Ku?”. Para malaikat menjawab “Mereka mensucikan Mu, membesarkan Mu, memuji Mu, mengangungkan Mu”. Allah berfirman “Apakah mereka pernah melihat Aku?”. Para malaikat menjawab “Tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat Mu”. Allah berfirman “Bagaimana seandainya mereka pernah melihat Ku?”. Para malaikat menjawab “Seandainya mereka pernah melihat Mu, pasti mereka lebih giat lagi beribadah, lebih bersemangat mengangungkan dan memuliakan Mu, serta lebih banyak lagi bertasbih”

Allah berfirman “Apa yang mereka minta dari Ku?”. Malaikat menjawab “Mereka meminta Surga kepada Mu”. Allah berfirman “Apakah mereka sudah pernah melihat Surga?”. Para malaikat menjawab “Tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihat Surga”. Allah berfirman “Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat Surga?”. Para malaikat menjawab “Seandainya mereka sudah pernah melihat Surga, pasti mereka lebih merindukan Surga, lebih kuat keinginannya (untuk masuk ke dalamnya), lebih besar kecintaannya (terhadap tempat keabadian tersebut)”. Allah berfirman “Mereka meminta perlindungan dari apa?”. Para malaikat menjawab “Dari Neraka”. Allah berfirman “Apakah mereka sudah pernah melihat Neraka?”. Para malaikat menjawab “Tidak, demi Allah, mereka belum pernah Neraka”. Allah berfirman “Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat Neraka?”. Para malaikat menjawab “Seandainya mereka sudah pernah melihat Neraka, pasti mereka semakin lari darinya dan lebih takut kepadanya”. Allah berfirman “Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka semua”.

Salah satu malaikat berkata “Tetapi di antara mereka ada satu yang tidak termasuk golongan ahli zikir. Sesungguhnya ia hanya datang untuk keperluan pribadinya”. Allah berfirman “Mereka semua itu adalah kaum, yang orang-orang duduk bersama mereka tidak akan celaka” (HR. Bukhari)

Klik disini untuk melihat poster lebih dekat : Menyibukkan Diri dengan Zikir

Advertisements